Chủ đề của năm ” BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG “

`

Nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam
Công ty chúng tôi đưa vào thêm trò chơi với chủ đề của năm

unnamed (29) unnamed (7)

Xếp và dán quạt nan giấy “chủ đề biển đảo quê hương’’