Gói chương trình

`

Nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam
Công ty chúng tôi đưa vào thêm trò chơi với chủ đề của năm

Xếp và dán quạt nan giấy “chủ đề biển đảo quê hương’’

Chương Trình 1 : dành cho khối Mầm Non
o Làm Gốm Bát Tràng (có nghệ nhân hướng dẫn)
o Tô tượng, tô màu vô tranh hoặc tô tranh cát (chọn 1 trong 3)
o Làm Cào Cào lá dừa (có nghệ nhân hướng dẫn)
o Nặn Tò He (có nghệ nhân hướng dẫn)
o Ném Vòng, Kéo Co, nhảy bao bố…
 – Được mang về : gốm + tò he + cào cào + tượng
 – Số bé đăng ký chơi đạt 500 trở lên công ty sẽ tặng 01 suất múa rối
Hoặc 01 chương trình đặc biệt : xiếc,ảo thuật, xiếc hài tung hứng.

—————————————————————————————–

 Chương Trình 2 : dành cho khối TIỂU HỌC
o Làm Gốm Bát Tràng (có nghệ nhân hướng dẫn)
o Xếp và dán quạt nan giấy “chủ đề biển đảo quê hương’’
o Làm Cào Cào dừa (có nghệ nhân hướng dẫn)
o Nặn Tò He (có nghệ nhân hướng dẫn)
o Ô Ăn Quan, đi cà Kheo, Ném Vòng, Kéo Co…
 – Được mang về : gốm + tò he + cào cào + quạt giấy
 – Số bé đăng ký chơi đạt 500 trở lên công ty sẽ tặng 01 suất múa rối
Hoặc 01 chương trình đặc biệt : xiếc,ảo thuật, xiếc hài tung hứng.

————————————————————————————————

 Chương Trình 3 : dành cho khối THCS, THPT
o Làm Gốm Bát Tràng (có nghệ nhân hướng dẫn)
o Tô vẽ lên gốm theo ý sáng tạo của bé
o Làm Cào Cào bằng lá dừa (có nghệ nhân hướng dẫn)
o Nặn Tò He (có nghệ nhân hướng dẫn)
o Cà Kheo, Ném còn, Kéo Co, nhảy bao bố…
 – Được mang về : gốm + tò he + cào cào
 – Số lượng đăng ký chơi đạt 500 vé trở lên Công Ty sẽ tặng 01 chương trình văn nghệ đặc biệt, tạp kỷ :
xiếc,Ảo thuật, nhóm nhảy hiện đại, ca nhạc dân ca, ca nhạc tuổi teen, hiphop…