Làm Tò he

`

NẶN TÒ HE- THÚ VUI CỦA TRẺ NHỎ

NẶN TÒ HE- THÚ VUI CỦA TRẺ NHỎ Tò he là một loại đồ chơi dân gian của trẻ em Việt Nam, làm từ bột gạo, bột nếp có thể ăn được. Không biết từ bao giờ, cha ông ta đã dạy trẻ con nặn tò he để chơi. Ngoài ra, người xưa còn nặn […]