Đi Cà kheo

`

ĐI CÀ KHEO-RÈN KHÉO LÉO

ĐI CÀ KHEO-RÈN KHÉO LÉO Để làm cà kheo người ta dùng 2 cây tre, sau đó cột hai cái khấc cũng bằng tre để làm bàn đạp đứng lên đó đi thay chân. Ngày xưa cà kheo là dụng cụ mưu sinh gắn liến với các ngư dân miền biển. Ngư dân đã dùng […]